Vilkår for bruk av tjenesten

Tjenesten tilhører NORAQ Inventus A/S. Opphavsrett til bilder kan være andre og er da angitt dersom disse ikke er fritt tilgjengelige gjennom "Creative Commons"-avtale. Tjenesten er per definisjon en veterinærtjeneste du betaler et abonnement for.

Veterinærtjenester er regulert av Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell m.v. Bare den som er autorisert veterinær kan tilby slike tjenester:

Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell [dyrehelsepersonelloven]

§ 18.Om medisinsk behandling av dyr og bruk av bestemte metoder m.m.

Bare den som er veterinær kan

1.behandle dyr som det er grunn til å tro er angrepet av smittsom sjukdom eller som har sjukdom hvis behandling krever veterinærmedisinsk kyndighet,
2.nytte undersøkelses- og behandlingsmetoder som krever spesiell kyndighet i forbindelse med diagnostisering, forebygging og behandling av sjukdom hos dyr. Til slike metoder regnes operative inngrep, injeksjoner og annen perforering av hud eller slimhinne,
3.

iverksette fullstendig eller lokal bedøvelse,

4.

bruke reseptpliktige legemidler til behandling av dyr.


En veterinær kan benytte en medhjelper (f.eks. dyreholder) under kyndig veiledning. Dette benytter vi oss av i tjenesten vi her tilbyr. Norge, Sverige og Finland er langstrakte land som jeg ikke kan rekke over alene. Veterinær Evert Jor (NORAQ Inventus A/S) har autorisasjon som veterinær i de nevnte landene.